Rondò veneziano* rondo' veneziano - venezia 2000 - Rondò Veneziano - Official WebSite


The first decade of albums were entirely original compositions in the style of the baroque rondò being "a musical composition built on the alternation of a principal recurring theme and contrasting episodes".

Thursday October 26th 2017
Our monthly ‘high-power-broadcast’:

As usual the last Sunday of each month we present two hours with 100 KW of music-power, this time coming from the TX in Tashkent, Usbekistan.

In the first hour you will hear more of your soul-requests, presented by Bruno Hantson. In the second hour a new monthly magazine starts, called ‘Radio Mi Amigo Inside’ , where you get all news about our station and you can get involved in the show. Ask your questions via e-mail and our team (including technic questions who will be answered from the ) will answer those in the show each month. So feel free to send your questions to: [email protected]

Times and frequencys: Sunday, October 29, from 19-21hr CET [ 18-20hr UTC] on SW 7570 kHz

(repeat: Thursday, November 2, 15-17hr CET [14-16hr UTC] on SW 6085 kHz), both times also online:
http://

Our new Monday schedule (starting Nov, 6):

Starting from November you will get also on Mondays the whole day presented programs. Starting (as at the weekend) with one hour in German with a new DJ in the team. Reinhard has about 20 years radio-experience and can now be heard on Mi Amigo every Monday at 9hr. The show ‘Now and tha(e)n will be all about what happened over the weekend and what is important for the new week. At midday we say ‘welcome back’ to Ron O’Quinn presenting 2 hrs of great Oldies and Rock’n Roll. So a lot happening for you as a new week starts all trough the
day up to 20hr CET.

More Dutch programs:

A lot of you asked in the past that they would love to have more dutch programs. Some of you may remember Radio Mi Amigo International in 1979 coming from the ‘MV Magdalena’ off the Belgium coast. One of the DJ’s was Wim de Groot who you can already listen on a weekly basis. The next one worked also on the Magdalena, his name is Johan Vermeer, and he will take over soon the slot “soundtrack of the 70s” which is always on a Saturday evening and Sunday morning.

A lot asked also: “Where is Peter van Dam” ? … The answer is very easy: He was never away, he just did during the ‘summertime’ non-stop produced shows, but also his voice will be back very soon, so stay tuned for “Manneke pop” ! All news about the changes you will find within the next week also on our Homepage (click to the schedule-page and DJ-page): http://
Daily news you will find always on our Facebook-page which is open for all (even if you are not a member of Facebook you can see the page): https:///radiomiamigointernational/

To all of you from all of us: Have a great start into the ‘wintertime’ and stay tuned to Radio Mi Amigo International.

The Radio Mi Amigo International Team Thursday October 26th 2017 Jingleweb neemt archief Top Format over

Jinglebedrijf Top Format in Haarlem heeft zijn complete archief gedoneerd aan het Genootschap radiojingles en -tunes. Het gaat om duizenden uren aan radiojingles en radiotunes voor stations in Nederland en veel andere landen in West-Europa.

VERHUIZING
Top Format is in de zomer verhuisd naar een nieuw pand in Haarlem. De onderneming heeft zich de afgelopen tijd beraden wat te doen met de enorme hoeveelheden banden, CD's en platen, volledig gevuld met jingles en tunes. "Met onze scherpe focus op de toekomst, denk ik dat we geen betere manier hebben gevonden dan onze nalatenschap aan het Genootschap over te dragen", zegt Dave Albers van Top Format.

BEVESTIGING

Voor het Genootschap radiojingles en -tunes (de makers van website Jingleweb) is het een bevestiging van hun jarenlange vrijwillige werk om de beroemde jingles en tunes van de Nederlandse radio te behouden en te archiveren. Het Genootschap is het grootste particuliere jingle-archief van Nederland.
"We zijn vereerd dat Top Format ons heeft gekozen om dit alles te behouden. Eerder kregen we ook al de jingle-archieven van bijvoorbeeld de TROS, Veronica en AVRO's Toppop, evenals het bandenarchief van DJ Felix Meurders. Maar nu hebben we het volledige jingle-oeuvre van stations als Veronica, TROS, Radio 2 en Radio 10 in handen. En daar zijn we zielsgelukkig mee", zeggen Jelle Boonstra en Benno Roozen van Jingleweb.

CD-BOX
Boonstra en Roozen maakten voor Top Format eerder het boek en de CD-box 30 jaar Top Format (2005). Ze kregen toen al het beheer over alles wat het Haarlemse bedrijf tussen oprichtingsjaar 1974 en 2005 produceerde. Nu komt daar dus alles uit de periode 2005 - 2017 bij.

GENOOTSCHAP

Het Genootschap bekommert zich om radio- en televisie-vormgeving. Programmamakers gooien vaak de vormgeving na jaren intensief gebruik gewoon weg, terwijl die vormgeving juist na een paar jaar heel plezierig een tijdsbeeld kunnen terugbrengen. Het Genootschap verzamelt niet alleen, maar helpt programmamakers ook aan historisch materiaal om de radio- en televisiegeschiedenis in ere te houden. Zónder geld te vragen.
Op de website staat een montage van Top Format jingles van de afgelopen 12½ jaar. Die is tevens bruikbaar voor radio-uitzending.

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Overigens heeft De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag besloten Jingleweb vanaf komende vrijdag 27 oktober 2017 te archiveren en voor de lange termijn te bewaren voor toekomstig onderzoek. "Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die door de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan", stelt de KB, die een website als Jingleweb als 'digitaal erfgoed' beschouwt. Tuesday October 24th 2017 Ferry Eden writing: Mi Amigo Top 50 edition number 92 from October 25th 1975 on with Ferry Eden On Saturday October 28th 2017 brings us back to Autumn 1975. Early 1974 Mi Amigo started daytime transmissions from the Caroline ship. Meanwhile in 1974 the ship was anchored off the British coast and there were Caroline deejays doing live programs. Belgium and Dutch crew members were in those days too on the radioship. The prerecorded Mi Amigo programs were taped in the Spanish Playa d’ Aro studio after the Mi Amigo presenters fled from Belgium in early 1975. Cooperation to a radioship was declared illegal by law. The British, Dutch and Belgium authorities started their harassment towards fans and employees and the first ones already had a juridical conviction. Belgian tourists, with the destination of Barcelona and Gerona, were also bothered on Brussels airport Zaventem. They had to prove that they were using an own bought travelticket and not a free Mi Amigo one. Well known Mi Amigo fans were being watched, especially when they traveled to the south. For example, the Flemish police held a tourist bus which, on return from Playa d'Aro, indeed transported a box of program tapes, suspected for shipping to the . Mi Amigo. The ports in mentioned countries were also monitored and there were regular official observations near the radioship in the Thames Estuary. The Flemish 'Detective and Trace Brigade' (BOB) did a raid at a Mi Amigo fan ball in Deurne and hundreds of fans ended up half naked, because their Mi Amigo T-shirts were seized. The company Standing in Aalst received a threatening letter from the BOB, ordering them to stop advertising at Mi Amigo. These were all practices that you don’t expect in a democracy. On the radioship itself, all was well on that 25th of October 1975. No one was aware of the problems they were about to face in November that year. The ship then lost it anchor during the Autumn storms and ran on a sandbank into British territorial waters. That led to a police raid on the radio ship with new arrests, but at the end this adventure just ended well. The only positive side: Radio Mi Amigo got publicity, lots of publicity and the audience grew! Almost as if all the misery wasn’t there, today's edition of the Mi Amigo Top 50 contains the usual happy music from that period. The original program was prerecorded by Peter van Dam in Playa d’Aro at the time. The retro version from 42 years later is presented by Ferry Eden. It one of the last Top 50 episodes via , because that internet radio station will close down early December. Don’t miss this edition of the Top 50, Saturday, October 28th , 2017 between 12 and 15! Download
(Ferry Eden, photo: Vincent Schriel)
Mi Amigo Top 50 van 25 oktober 1975 via
 
Zaterdag 28 oktober 2017 brengt de Mi Amigo Top 50 van 42 jaar geleden. Radio Mi Amigo was begin 1974 van start gegaan, en zond uit vanaf het Carolineschip voor de Britse kust. Waar Caroline deejays live presenteerden, waren er bij Mi Amigo toen uitsluitend vooraf opgenomen studioprogramma’s. Omdat het volgens de wetgeving strafbaar was, waren de Mi Amigo medewerkers begin 1975 uitgeweken van België naar het Spaanse Playa d’Aro. Dat najaar begonnen Britse, Nederlandse en Belgische autoriteiten vervelend te doen. De eerste veroordelingen door justitie van bevoorraders en directe medewerkers op het schip waren toen al een feit. Nu werden ook Belgische toeristen met bestemming Barcelona en Gerona lastig gevallen. Ze moesten op de Brusselse luchthaven bewijzen dat ze zelf hun vliegticket hadden gekocht en geen gratis Mi Amigo kaart hadden. Bij justitie bekende Mi Amigofans werden in de gaten gehouden, vooral als ze afreisden naar het zuiden. Zo hield de Vlaamse politie een toeristenbus aan, die bij terugkeer uit Playa d’Aro een doos met programmatapes vervoerde, waarvan de verdenking gold dat deze voor het zendschip bestemd waren. Ook de havens werden in de gaten gehouden en er lag met regelmaat een observatieboot nabij het zendschip in de Thamesmonding. Op een Mi Amigo fanbal in Deurne deed de Vlaamse ‘Bewakings en Opsporingsbrigade’ (BOB) een inval en moesten honderden fans half naakt verder omdat hun Mi Amigo T-shirt in beslag werd genomen. De firma Standing in Aalst kreeg als eerste een dreigbrief van de BOB waarin het bedrijf gesommeerd werd z’n reclame op Mi Amigo te staken. Allemaal praktijken die je niet in een democratische rechtstaat verwacht. Op deze 25e oktober ’75 liep op het zendschip . Mi Amigo alles op rolletjes. Niemand was zich bewust van de problemen die de herfstmaand november zou gaan brengen. Het schip sloeg toen van zijn anker en liep binnen de Britse territoriale water vast op een zandbank. Dat leidde tot een politie inval op het zendschip met nieuwe arrestaties maar dàt avontuur liep uiteindelijk maar net goed af. Het enige lichtpuntje: Mi Amigo kreeg publiciteit, véél publiciteit en de luisterschare groeide! Alsof van alle ellende geen sprake was, vandaag dus aflevering 92 van de Mi Amigo Top 50 met daarin de vrolijke muziek van die periode. Het programma was indertijd door Peter van Dam in Playa opgenomen. De retro-versie van 42 jaar later wordt gepresenteerd door Ferry Eden. Het is de één na laatste Top 50 aflevering via , want dat internet-radiostation stopt begin december. Mis het dus niet, zaterdag 28 oktober 2017 tussen 12 en 15 uur! Download Tuesday October 24th 2017


Rondò Veneziano* Rondo' Veneziano - Venezia 2000Rondò Veneziano* Rondo' Veneziano - Venezia 2000Rondò Veneziano* Rondo' Veneziano - Venezia 2000Rondò Veneziano* Rondo' Veneziano - Venezia 2000

jp.sekspornoizle.info